De experts zijn het er wel over eens: de overname van Vivat (Reaal verzekeringen) door het Chinese Anbang is over het algemeen een goede zaak. De zoektocht naar een geschikte partij die de verzekeringstak van SNS Reaal uit de handen van de overheid kon halen, heeft lang geduurd. “Vivat is nu gered en dat geeft rust en de blik kan weer naar voren worden gericht. Dat is altijd goed” De toekomst moet het allemaal natuurlijk uitwijzen. Anbang zal meer dan een miljard investeren.