Na een mooie nazomer komt de herfst er nu echt aan. Waterschade na een hevige hoosbui of een gesprongen leiding die uw kamer blank zet, nooit leuk. Gelukkig is er de verzekering. Hoe zit dat eigenlijk, waterschade en de verzekering? Claimt u de schade op inboedelverzekering of op uw opstalverzekering?

Lekkage en verzekering

Lekkage door regenwater of lekkage door een gesprongen leiding, voor de verzekering maakt het niet uit. Lekkage is gewoon verzekerd als de lekkage is veroorzaakt door een plotselinge en onvoorziene gebeurtenis. Een gesprongen leiding is zo’n plotselinge gebeurtenis. Plotselinge, onvoorziene gebeurtenis. Tja, hoe wordt dit nu bedoeld?

In eerste instantie wordt hier achterstallig onderhoud mee bedoeld. Van een oude lekkende kit in de badkamer tot een oude lekkende goot. Maar, is een verstopte regenpijp ook achterstallig onderhoud?

Top 9 oorzaak en gevolg waterschade

Wateroverlast en waterschade kunnen veel oorzaken hebben:

  • Lekkage daken
  • Lekkage dakgoten
  • Lekkage dakkapel
  • Lekkage leidingen
  • Lekkage wasmachine, vaatwasser etc.

Waterschade brengt vervelende gevolgen met zich mee. Gevolgschade noemen we dat.

  • Schade aan laminaat
  • Schade aan plafond
  • Muffe geur in huis
  • Schade aan inboedel

Raast er een flinke storm over het land en waait het dak van uw woning of waaien uw dakpannen op een auto of op een serre? Dan bent u hiervoor verzekerd met de Woonhuisverzekering. Schade door storm harder 14 meter per seconde, is gewoon verzekerd met de woonhuisverzekering.

Achterstallig onderhoud en verzekering

Heeft u stormschade, maar had de schade door goed onderhoud voorkomen kunnen worden? Schade door achterstallig onderhoud is niet verzekerd. Door goed onderhoud aan uw woning kunt u stormschade voorkomen. Waait ondanks het goede onderhoud het dak toch van uw woning, stormschade, is dan gewoon verzekerd.