»»Nederlander kent verkeersregels slecht

Nederlander kent verkeersregels slecht

Mannen meer verkeerskennis dan vrouwen
Nederlanders hebben hun verkeerskennis niet zo goed op orde als men zelf denkt. Gemiddeld scoren we een zeer magere 6,1. Meer dan een derde van Nederland haalt een onvoldoende. De meeste fouten worden gemaakt bij de vraag over het puntenrijbewijs. Maar weinig mensen weten dat de puntentelling voor iedereen geldt en niet alleen voor jongeren. Dat blijkt uit de landelijke Verkeerskennistest.

MINSTE VERKEERSKENNIS IN NOORD-HOLLAND
Noord-Holland scoort met een gemiddelde van 5,9 het laagste cijfer, gevolgd door Zeeland en Friesland (beide 6,0). Inwoners van Flevoland scoren met een gemiddelde van 6,4 het hoogst op de Verkeerskennistest. Groningers (6,34) en Brabanders (6,28) volgen de provincie op de voet.

MANNEN BETER DAN VROUWEN
Wat mannen al veel langer beweren, lijkt nu officieel vastgesteld: mannen hebben meer verkeerskennis dan vrouwen. In cijfers: een 6,3 voor de mannen en een 5,9 voor vrouwen. Dat geldt voor kennis van voorrangsregels, nieuwe regels, borden én het voertuig.

JONGEREN WETEN MEER DAN OUDEREN
Hoe langer in het bezit van je rijbewijs, hoe minder verkeerskennis. Personen ouder dan 40 jaar scoren over het algemeen lager dan personen jonger dan 40 jaar, vooral op verkeersborden en nieuwe verkeersregels. Een opfriscursus voor 40-plussers lijkt dan ook niet onverstandig.

Jongeren tussen de 18 en 25 jaar hebben de meeste kennis hebben van voorrangsregels. Babyboomers hebben dan weer de minste voertuigkennis van alle leeftijdsgroepen.

VEELRIJDERS OOK VEEL KENNIS
Wie jaarlijks meer kilometers maakt, heeft ook meer verkeerskennis. Automobilisten die minder dan 7.500 km per jaar rijden, scoren gemiddeld een 5,9 op de test. Mensen die jaarlijks meer dan 50.000 km rijden, hebben een gemiddelde score van 6,7.

Hoger opgeleiden hebben daarnaast nog wel wat in te halen wat betreft voertuigkennis. Vergeleken met de rest van Nederland, hebben ze weinig verstand van de auto zelf.

AANDACHT VOOR OPFRISCURSUS VERKEER
Als zo veel mensen de verkeerskennis niet op orde hebben, dan kan dat gevaarlijke situaties opleveren, vindt ook Rik Schneiders, Manager bij verzekeraar Generali. “Wie de regels niet kent, kan verkeerssituaties niet goed lezen. En dat kan ervoor zorgen dat je trager reageert, met alle gevolgen van dien. Met deze test willen we Nederlanders bewuster maken van het belang van goede verkeerskennis. Houd je kennis dus up-to-date, bijvoorbeeld met een opfriscursus.”

STATISTIEKEN ONDERZOEK
Generali voerde de Verkeerskennistest uit onder ruim 1.400 Nederlanders. Meer informatie over het onderzoek en uitgebreide statistieken per doelgroep staan op www.generali.nl/verkeerskennis2016

2018-11-16T11:11:42+00:00|Categorie: Vervoer en verkeer|