»»Yarden Winstdelingspercentage 2010

Yarden Winstdelingspercentage 2010

Het winstdelingspercentage voor 2010 is vastgesteld op 0,44 procent. Concreet betekent dit dat het verzekerd bedrag met ingang van 1 januari 2011 is toegenomen met 0,44 procent, zónder dat de verzekerde daarvoor meer premie hoeft te betalen. Met de eerstvolgende polismutatie of een wijziging in de polisgegevens wordt het nieuwe verzekerd bedrag op de polis vermeld. Wanneer een polis winstgevingsregeling heeft staat dit op de polis vermeld.

2018-11-16T10:13:28+00:00|Categorie: Algemeen nieuws|