Logo Nationale Nederlanden

Een nieuwe AVB in het Zekerheidspakket: het eerste jaar 30% korting

Nationale Nederlanden bedrijfsverzekeringen

Uw bedrijfsverzekering bij Nationale Nederlanden afsluiten? Dat kan goed en snel online!

Bereken uw premie

Al uw Nationale Nederlanden zakelijke verzekeringen berekenen en afsluiten. U kunt kiezen voor het Nationale Nederlanden ZZP pakket of voor het Nationale Nederlanden MKB pakket.

Hierbij kunt u kiezen uit vele verzekeringen:

De Nationale Nederlanden bedrijfsgebouwverzekering

De gebouwverzekering is voor uw bedrijfspand. Een uitstekende Nationale Nederlanden bedrijfsgebouwenverzekering. Als eigenaar van een zakenpand moet u het pand goed verzekeren. Deze verzekering hoort bij de top van Nederland. U bent verzekert voor schade door brand, diefstal, neerslag, lekkage, blikseminslag, ontploffing en vandalisme.

Nationale Nederlanden aansprakelijkheidsverzekering bedrijven

Als ondernemer heeft u een verzekering nodig voor uw aansprakelijkheid. U kunt aansprakelijk worden gesteld door een klant. Zelfs door een voorbijganger waar u per ongeluk tegenaan loopt. Als u personeel heeft vallen zij ook onder deze verzekering. U bent verzekert voor:

 • Schade aan iemand anders of zijn/haar spullen dat is veroorzaakt door uw werknemer;
 • Schade of letsel dat is veroorzaakt door producten die uw bedrijf produceert of verkoopt;
 • Schade aan een werknemer of aan zijn spullen dat is veroorzaakt door een bedrijfsongeval of beroepsziekte.

De inventarisgoederenverzekering Nationale Nederlanden

Al uw bezittingen en handelsvoorraad van het bedrijfsgebouw waaruit u werkt verzekert u met deze verzekering. De inventaris staat voor bezittingen waarmee u werkt, de goederen staan voor de handelswaar dat komt en gaat. Deze verzekering vergoedt de nieuwwaarde bij schade aan uw inventaris of goederen.

Rechtsbijstandsverzekering Nationale Nederlanden

Als zelfstandige kunt u onrecht aangedaan worden. U kunt gedoe krijgen met vergunningen of met slecht (of niet) betalende klanten. Het komt voor dat er geen andere weg meer open ligt dan hulp te vragen aan juristen en advocaten. Zorg dat u het dan ook goed geregeld heeft! Met deze verzekering ontvangt u juridische hulp bij conflicten met klanten, leveranciers en opdrachtgevers.

Nationale Nederlanden transport verzekering

U vervoert zakelijk waardevolle goederen. Deze goederen vervoert u voor anderen als transportbedrijf. Met de goederentransportverzekering bent u gedekt tijdens transport en bij overslag. Als het uw eigen werkmateriaal of voorraad is (dus niet voor anderen vervoert) noemen we het een eigenvervoersverzekering. U bent in dat geval 24 uur per dag verzekerd voor spullen in uw bedrijfswagen.

Of het nu uw eigen materiaal is waar u mee werkt of dat u voor anderen als transportbedrijf vervoert, u bent verzekerd met het Nationale Nederlanden Zekerheidspakket.

Aannemersverzekering Nationale Nederlanden CAR verzekering

Gewoon de beste aannemers verzekering online afsluiten met de mogelijkheid een CAR verzekering erbij te verzekeren. U kunt gewoon online de premie berekenen en de polis afsluiten.

Nationale Nederlanden dakdekkersverzekering

Er zijn niet veel verzekeringsmaatschappijen meer die een dakdekkersverzekering accepteren. U kunt kiezen uit de dekking dat u zelf brandt, de dekking dat u niet zelf brandt of de dekking dat u geen brandgevaarlijke werkzaamheden uitvoert. Tijdens de berekening komt u deze vragen tegen.

Horecaverzekering Nationale Nederlanden

Verzeker uw restaurant of hotel bij de beste verzekeringsmaatschappij van Nederland. U kunt trouwens kiezen uit heel veel meer horeca bedrijven. U verzekert zich in één keer tegen de meest voorkomende risico’s in de horeca branche. U kiest zelf tegen welke risico’s u zich wilt verzekeren.

Webwinkelverzekering Nationale Nederlanden

Uw webwinkelverzekering bij een van de beste verzekeringsmaatschappij van Nederland. Er zijn vele vormen en maten van webwinkels. Tijdens de berekening kies je voor webwinkel waarna gekozen kan worden voor de juiste webwinkelverzekering.

 • Web­win­kel in feest­ar­ti­ke­len
 • Web­win­kel in brood, ban­ket, cho­co­la­de en sui­ker­werk
 • Web­win­kel in de­li­ca­tes­sen
 • Web­win­kel in drank
 • Web­win­kel in groen­te en fruit
 • Web­win­kel in kaas en no­ten
 • Web­win­kel in kof­fie, thee en spe­ce­rij­en
 • Web­win­kel in le­vens­mid­de­len
 • Web­win­kel in me­di­cij­nen
 • Web­win­kel in na­tuur­voe­ding en re­form­ar­ti­ke­len
 • Web­win­kel in par­fums en cos­me­ti­ca
 • Web­win­kel in rook- en ta­baks­wa­ren
 • Web­win­kel in vlees, vlees­wa­ren, wild en ge­vo­gel­te
 • Web­win­kel in zui­vel­pro­duc­ten
 • Web­win­kel in au­dio- en vi­deo­ap­pa­ra­tuur en bruin­goed
 • Web­win­kel in com­pu­ters, rand­ap­pa­ra­tuur en soft­wa­re
 • Web­win­kel in te­le­foons, te­le­com­mu­ni­ca­tie­ap­pa­ra­tuur en ac­ces­soi­res
 • Web­win­kel in wit­goed en elek­tri­sche huis­hou­de­lij­ke ap­pa­ra­tuur
 • Web­win­kel in beeld- en ge­luids­dra­gers
 • Web­win­kel in boe­ken, kran­ten, tijd­schrif­ten en kan­toor­ar­ti­ke­len
 • Web­win­kel in ba­by­ar­ti­ke­len
 • Web­win­kel in bi­jou­te­rie­ën
 • Web­win­kel in bont en leer
 • Web­win­kel in kle­ding en mo­de­ar­ti­ke­len
 • Web­win­kel in kle­ding­stof­fen, huis­houdtex­tiel en four­ni­tu­ren
 • Web­win­kel in le­der­wa­ren en reis­ar­ti­ke­len
 • Web­win­kel in schoe­nen
 • Web­win­kel in an­tiek
 • Web­win­kel in bed­den en ma­tras­sen
 • Web­win­kel in bloe­men, plan­ten en tuin­be­no­digd­he­den
 • Web­win­kel in die­ren en dier­be­no­digd­he­den
 • Web­win­kel in ge­schenk­ar­ti­ke­len en cu­ri­o­sa
 • Web­win­kel in glas, por­se­lein en aar­de­werk
 • Web­win­kel in huis­hou­de­lij­ke ar­ti­ke­len
 • Web­win­kel in meu­bels
 • Web­win­kel in pos­ters en lijs­ten
 • Web­win­kel in ver­lich­tings­ar­ti­ke­len
 • Web­win­kel in wo­ning­in­rich­ting
 • Web­win­kel in woon­ac­ces­soi­res
 • Web­win­kel in fiet­sen, brom­fiet­sen en on­der­de­len hier­voor
 • Web­win­kel in hen­gel­sport­ar­ti­ke­len
 • Web­win­kel in kam­peer­ar­ti­ke­len (geen ca­ra­vans)
 • Web­win­kel in speel­goed
 • Web­win­kel in sport­ar­ti­ke­len (geen wa­ter­sport, jacht- en schiet­sport)
 • Web­win­kel in wa­ter­sport­ar­ti­ke­len (niet ge­mo­to­ri­seerd)
 • Web­win­kel in bouw- en tuin­ma­te­ri­a­len
 • Web­win­kel in doe-het-zelf­ar­ti­ke­len
 • Web­win­kel in fo­to­gra­fi­sche ar­ti­ke­len
 • Web­win­kel in graf­kis­ten en/​of graf­mo­nu­men­ten
 • Web­win­kel in hob­by­ar­ti­ke­len
 • Web­win­kel in ij­zer­wa­ren en ge­reed­schap­pen
 • Web­win­kel in ka­chels en haar­den, incl. in­stal­la­tie
 • Web­win­kel in keu­kens (excl. in­stal­la­tie)
 • Web­win­kel in mu­ziek­in­stru­men­ten
 • Web­win­kel in raam­be­kle­ding
 • Web­win­kel in sa­ni­tair
 • Web­win­kel in te­gels en pla­vui­zen
 • Web­win­kel in verf, verf­wa­ren en be­hang
 • Web­win­kel in ver­war­mings­ap­pa­ra­ten
 • Web­win­kel in vlak­glas
 • Web­win­kel in vloer­be­dek­king excl. leg­gen
 • Web­win­kel in vloe­ren (excl. leg­gen)
 • Web­win­kel in wo­ning­tex­tiel, vloer­be­dek­king en gor­dij­nen
 • Web­win­kel in hoor­toe­stel­len
 • Web­win­kel in op­ti­sche ar­ti­ke­len

Mocht uw webwinkel er nu toch niet bij staan, neem dan contact op 026-3709970.

Bereken uw premie