»»Bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering

Bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering

Je bedrijf wordt aansprakelijk gesteld!!

Uw bedrijf is aangeschreven en wordt aansprakelijk gesteld. Een heel vervelende situatie. Gelukkig heeft u een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering. Je maakt als ondernemer van alles mee, toch? Niemand, ook uw bedrijf niet, staat op een aansprakelijkheidsstelling te wachten, de andere partij meent echter recht te hebben op een vergoeding. Wat moet je doen?

Ook een bedrijf kan aansprakelijk zijn voor schade

Men kan struikelen over een lucifer. Nu zal je daar als bedrijf niet snel voor aansprakelijk voor worden gesteld. Wel kan je aansprakelijk worden gesteld voor valpartijen door een tuislang waar je planten mee water geeft of waarmee je buiten je bedrijf bus afspoelt. Een valpartij recent over zo’n tuinslang heeft weldegelijk tot een aansprakelijkheidsstelling en zelfs tot een uitkering geleid. De eigenaar van de tuinslang draaide dus wel op voor de schade. Hij had te weinig gedaan om dit te voorkomen. Het is mogelijk en je als ondernemer te verzekeren voor dit soort schades met een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering.

Aansprakelijk stellen, hoe gaat dat?

Meestal zal de klant, of degene die schade geleden heeft, (de eiser) gewoon naar je toekomen of bellen. Het kan natuurlijk ook met een brief of met e-mail. Het lijkt heel wat maar eigenlijk is het vrij simpel. Een aansprakelijkstelling is eigenlijk gewoon een dat iemand vindt dat hij door jouw schuld schade heeft geleden. Jij moet betalen voor een schade die hij of zij heeft opgelopen. Wie eist, bewijst. Bovendien zal moeten worden aangegeven wat en hoe groot de geleden schade is. Dat kan dus om heel veel verschillende dingengaan. Bijvoorbeeld doordat iemand struikelt of valt in je bedrijf of winkel, maar ook omdat iemand vindt je je iets niet goed hebt gedaan, door jou kapot is gemaakt of door een product dat je hebt geleverd.

Mijn bedrijf wordt aansprakelijk gesteld, wat nu?

Reageer neutraal en vriendelijk op de aansprakelijkheidsstelling. Je laat  weten dat je de aansprakelijkstelling hebt ontvangen en erken nog geen schuld. Doe geen uitspraken over een eventuele schadevergoeding.

Breng je tussenpersoon op de hoogte van de aansprakelijkstelling. Je kunt het schrijven waarin je bedrijf aansprakelijk wordt gesteld meesturen. Belangrijk is dat de eiser duidelijk omschrijft wat er is gebeurd. Zijn er bewijsstukken? Denk bv aan foto’s of correspondentie? Stuur die dan ook mee. Als er andere partijen bij betrokken zijn, zoals een rechtsbijstandsverzekeraar. Meld dat ook, hoe meer gegevens hoe beter.

En wat dan?

De aansprakelijkheidsstelling wordt beoordeeld door je verzekeringsmaatschappij. Vaak is hier een schadeformulier voor nodig. Het is al vervelend dat je bedrijf aansprakelijk wordt gesteld. Het is niet zo dat je automatisch ook aansprakelijk bent. Dat  hangt van veel factoren af.

Ten eerste kijkt je verzekeringsmaatschappij naar de polis:

  • Klopt de hoedanigheid van je bedrijf met de veroorzaakte schade.  De naam van je bedrijf en wat je precies doet.
  • Heb je alle premies betaald?
  • Zijn er nog bijzondere voorwaarden, valt de schade binnen de polis.

Als dat allemaal akkoord is, neemt je verzekeringsmaatschappij de schade in behandeling. Het is daarom belangrijk dat je zorgt dat je polis klopt. (we, www.beterverzekeren.nl  nemen niet voor niets regelmatig contact met je op om dit te bespreken) Natuurlijk moeten de premies betaald zijn.

Waar kan ik eigenlijk aansprakelijk voor worden gesteld.

Een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering heeft verschillen onderdelen

  1. contractuele aansprakelijkheidsverzekering;
  2. aansprakelijkheidsverzekering voor zaken;
  3. werkgeversaansprakelijkheidsverzekering
  4. productaansprakelijkheidsverzekering
  5. aansprakelijkheidsverzekering voor daden van ondergeschikte

Toch zijn er ook enkele vormen van aansprakelijkheid die niet altijd verzekerd zijn. Sommige schades vallen onder je ondernemersrisico. Dat zijn risico’s die je als ondernemer neemt om te ondernemen. Dat betekent natuurlijk niet dat je geen schade loopt, alleen kun je je niet verzekeren daarvoor.

Daarnaast is er ook een aansprakelijkheids­verzekeringen die een ander soort schade dekt. Een bedrijfsaansprakelijkheids­verzekering is voor schade aan spullen van anderen of aan andere personen. Maar je kunt ook schade veroorzaken door bijvoorbeeld een verkeerd advies. Dan is er geen schade aan iemand anders of zijn spullen, maar alleen in geld. Daarvoor is een beroepsaansprakelijkheidsverzekering.

Heb jij de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering die je nodig hebt??

2018-11-26T10:12:45+00:00|Categorie: Blog|