Het aantal schadevrije jaren geeft recht op korting. Tijdens de looptijd van de autoverzekering worden er, zolang er geen schade geclaimd wordt, schadevrije jaren opgebouwd. Elk jaar krijg je er één bij maar let op, bij een schade kunnen er vijf afgaan. Het aantal schadevrije jaren staat op je polis, en bij beëindiging van je verzekering wordt dit door de verzekeraar vastgelegd in een royementsverklaring (ook wel bonus/malus-verklaring genoemd). Bewaar die dus altijd goed! Als je de schadevrije jaren niet in gebruik neemt vervallen ze na drie jaar.