De tarieven van uw bedrijfswagenverzekering worden beïnvloed door een aantal factoren, waaronder de volgende:

Vrachtwagenverzekering prijsfactor 1: type en gewicht voertuig

Verzekeringsmaatschappijen maken onderscheid tussen

  • Trekker en oplegger
  • Solo vrachtauto
  • Motorwagen en volgwagen
  • Paardenvrachtauto
  • Open of gesloten, met of zonder laad/los installatie
  • Tank of container
  • Koel/vries

Dan is het natuurlijk ook nog afhankelijk van de opbouw/oplegger. Is het een open of gesloten oplegger, met of zonder laad/los installatie, tank of container of koel/vries? Daarnaast is ook het gewicht van belang. Het is een natuurlijk een groot verschil of je met een grote, zware jongen rondrijdt of met een lichte vrachtwagen.

Vrachtwagenverzekering prijsfactor 2: dekkingsvorm

Verzekeringsmaatschappijen maken onderscheid tussen de volgende verschillende dekkingsvormen:

  • Wettelijke aansprakelijkheid, (WA.)
  • Beperkt casco (WA+ of WA plus)
  • Volledig casco (allrisk).

 

Dekking WA WA + Beperkt WA +
casco Casco
Schade aan anderen
Brand
Diefstal, inbraak, joyriding
Ruitbreuk
Botsing loslopende dieren
Storm, hagel, overstroming
Botsen en omslaan
Aanrijding
Te water raken
Vandalisme

 

De premie is afhankelijk van deze dekking en de waarde van het voertuig en de gehele combinatie. Hoe meer er verzekerd is en hoe meer de combinatie waard is, hoe hoger de premie. U heeft daarbij wel de keuzevrijheid en zijn er aanvullende dekkingen bij te verzekeren: inzittenden, pechhulp, rechtshulp en vervoerdekking voor de lading.

Vrachtwagenverzekering prijsfactor 3: wat wordt waar naartoe vervoerd?

Gevaarlijke stoffen zijn een groter risico voor een verzekeringsmaatschappij dan  ongevaarlijk stukgoed. Ook is er bijvoorbeeld een verschil tussen bederfelijke goederen die gekoeld moeten worden of een lading bestaande uit bouwmaterialen. Het gaat dus vooral om het risico dat de verzekeringsmaatschappij loopt wat betreft de lading.

Maar ook waar de goederen naartoe vervoerd worden speelt een rol. Het is iedere chauffeur en transporteur bekend welke landen gevaarlijker zijn wat betreft diefstal en ook de kilometrage heeft invloed op de prijs van de verzekering: hoe meer kilometers uw bestelbussen en/of vrachtwagens rijden, hoe groter het risico dat u bij een ongeluk betrokken raakt.

Verzekeringsmaatschappijen hebben daarbij vaak specifieke acceptatie-eisen, met name voor die chauffeurs die zware vrachtwagens rijden.  Gekwalificeerde, bekwame en goede chauffeurs kunnen door een maatschappij verplicht worden gesteld om zowel uw tarieven te verlagen als uw risico’s te verminderen.

Vrachtwagenverzekering prijsfactor 4: vervangend vervoer

Wanneer uw vrachtwagen gerepareerd moet worden of door schade niet meer verder kan, is het wel zo fijn als u recht hebt op vervangend vervoer. U dient daar vooraf over na te denken, daar het ook vooraf geregeld moet worden bij de verzekeringsmaatschappij.

Vrachtwagenverzekering prijsfactor 5: eigen risico

Het lijkt onbelangrijk, maar toch wordt uw premie beïnvloed door een eventueel extra verhoogd eigen risico.

Wat is er nog meer van belang?

Transportaansprakelijkheid

U bent als ondernemer / vervoerder verantwoordelijk voor de goederen die u vervoert. Als er schade aan die goederen ontstaat, kunt u aansprakelijk zijn. Of u bij een aansprakelijkheid bent, en zo ja tot welk bedrag, wordt bepaald door de vervoerscondities of door de wet. Zonder verzekering zijn deze kosten direct voor u!

Met een transportaansprakelijkheidsverzekering verzekert u de aansprakelijkheid wanneer de lading bijvoorbeeld wordt gestolen of beschadigd raakt tijdens laden en lossen. Wij adviseren u graag over een verzekering die past bij uw situatie.

Bij een extra goede beveiliging of als u aan de eisen voor diefstalpreventie voldoet, geldt er geen extra eigen risico bij diefstal van de gehele lading.

Het is uw verantwoordelijkheid om, indien u met ondervervoerders werkt, te controleren of deze bedrijven betrouwbaar zijn, verzekerd zijn en voldoen aan de (beveiliging)eisen. Vraag altijd om een verzekeringsbewijs en om een recente polis.

Koel- en vriesdekking

Zoekt u een verzekering voor een uitgebreidere koel- en vriesdekking? Dan is dit logischerwijs alleen te verzekeren als u een vervoermiddel gebruikt dat geschikt is om de goederen mee te vervoeren.

Zie hier een willekeurige verzekeringskaart vrachtwagenverzekering: verzekeringskaart vrachtwagenverzekering

U kunt de premie van een vrachtwagenverzekering hier berekenen: vrachtwagenverzekering

Op Beterverzekeren kunt u meer informatie vinden over bedrijfsverzekeringen.