Wat zijn de verschillen tussen een arbeidsongeschiktheidsverzekering en een ziekteverzuimverzekering?

Arbeidsongeschiktheidsverzekering

Heel kort door de bocht: een arbeidsongeschiktheidsverzekering is voor ondernemers en werkgevers en een ziekteverzuimverzekering is voor hun werknemers. De ziekte ondernemer krijgt zonder arbeidsongeschiktheidsverzekering helemaal niets uitgekeerd. Van wat voor instantie dan ook. Een zieke werknemer krijgt daarentegen wél doorbetaald door de werkgever. Ongeacht of deze een ziekteverzuimverzekering heeft afgesloten. 

Wat doet een arbeidsongeschiktheidsverzekering?

In Nederland zorgt de werkgever doorgaans beter voor zijn personeel dan voor zichzelf. Bijna alle werkgevers hebben hun personeel namelijk verzekerd. Niet gek, want er geldt ook een wettelijke loondoorbetalingsverplichting van twee jaar. Des te opmerkelijker is het dan diezelfde werkgevers zichzelf vaak niet verzekeren, terwijl dat juist om een uitkering voor het leven kan gaan.

Die financiële zorgen kunt u voorkomen met een arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV). Mocht u onverhoopt arbeidsongeschikt worden en tegelijkertijd aan de voorwaarden voldoen die van tevoren zijn afgesproken, dan heeft u recht op een uitkering. U kunt kiezen voor een wachttijd van enkele dagen tot een paar maanden, afhankelijk van het bedrag dat u gereserveerd heeft.

Arbeidsongeschiktheidsverzekering Beterverzekeren

Kenmerken arbeidsongeschiktheidsverzekering

Als ondernemer zou u het liefst willen blijven ondernemen. Raakt u echter toch arbeidsongeschikt? Dan is het fijn om een vast contactpersoon te krijgen. Deze contactpersoon zoekt, eventueel met hulp van een arbeidsdeskundige, samen met u naar oplossingen om ervoor te zorgen dat u zo snel mogelijk weer aan het werk kunt. Alle mogelijkheden worden in kaart gebracht.

Het maakt daarbij niet uit of u buiten of tijdens het werk arbeidsongeschikt bent geraakt. U komt met een AOV niet zonder inkomen te zitten en kunt bijvoorbeeld uw vaste lasten blijven betalen.

Re-integratie

Bij re-integratie geeft u vooraf aan of u bereid bent een betrekking in een andere sector te aanvaarden en of u een baan anders dan uw huidige beroep zult accepteren.

Ziekteverzuimverzekering

Op grond van de Wet Uitbreiding Loondoorbetalingsverplichting Bij Ziekte (WULBZ) zijn werkgevers wettelijk verplicht het loon door te betalen bij ziekte van een werknemer. Met een ziekteverzuimverzekering wordt dat risico gedekt.

Wat doet een ziekteverzuimverzekering?

De wettelijk verplichting van de  werkgever om een zieke werknemer gedurende twee jaar 70% van zijn loon door te betalen wordt met een ziekteverzuimverzekering ondervangen. Dat loon van een werknemer wordt betaald zodat de werkgever eventueel een ander kan betalen het werk te doen.

Let op: gedurende het eerste jaar van de ziekte geldt dat in ieder geval het minimumloon moet worden doorbetaald. Het kan zijn dat er door een CAO een hogere loondoorbetalingsplicht bij ziekte van kracht kan zijn.

Verdere kenmerken ziekteverzuimverzekering

Re-integratie

Voor niemand is het fijn als een werknemer langdurig ziek is. Zowel voor de werknemer als voor de werkgever is het niet fijn als een werknemer langdurig ziek is. Die laatste mist immers een arbeidskracht. Het is daarom goed als er alles aan gedaan wordt om een zieke werknemer zo snel mogelijk weer aan het werk te krijgen.

Gezamenlijke verantwoordelijkheid

Bij gezamenlijke verantwoordelijkheid zijn de werkgever en werknemer beiden verantwoordelijk voor de re-integratie. Dit houdt in dat zij er beiden er alles aan moeten doen om het verzuim door ziekte zo kort mogelijk te maken. Hierbij is het verplicht zich laten ondersteunen door een gecertificeerd verzuimbedrijf.

Arbodienst

Zo’n verzuimbedrijf kan de arbodienst zijn, maar ook een ander gespecialiseerd bedrijf. De bedrijfsarts stelt vast wat de werknemer medisch gezien nog aan werk kan verrichten.

Voor wie is de ziekteverzuimverzekering bedoeld?

De ziekteverzuimverzekering is veelal voor werkgevers uit het MKB-segment bedoeld. De grotere werkgevers met meer werknemers kunnen gebruik maken van de mogelijkheid dit risico voor eigen rekening te nemen. Zij staan dan zelf garant voor de loondoorbetalingsplicht. Daarbij kunnen ze, als ze dat willen, wel gebruik (blijven) maken van de vangnetconstructie in de wet. Denk hierbij aan de loondoorbetaling bij zwangerschap, bijvoorbeeld.

Wat kost een ziekteverzuimverzekering?

De premie is afhankelijk van verschillende factoren: de gekozen dekking, de verzuimcijfers, de gekozen wachttijd door de werkgever en de totale loonsom. De berekende premie geldt altijd als een voorschotpremie. Als het jaar voorbij is, wordt bij de werkgever de definitieve loonsom opgevraagd. Op basis daarvan en samen met de verzuimcijfers van de afgelopen jaren wordt de voorschotpremie voor het volgende jaar berekend en vindt er een verrekening plaats. Bij Beterverzekeren  weten ze er alles van.

Of bereken hier uw premie.