Als ondernemer loopt u bepaalde risico’s. Het risico dat werknemers ziek worden, dat er schade geleden wordt of dat uw klanten de factuur niet betalen, bijvoorbeeld. Gelukkig kunt u zich daar allemaal voor verzekeren. Echter, veel (beginnende) ondernemers zien door de bomen het bos niet meer wat betreft mogelijkheden. Daarom zetten we de belangrijkste verzekeringen voor startende ondernemers voor u op een rijtje.

Wat u vooraf moet weten & doen

Zoals ook het afsluiten van particuliere verzekeringen, kunt u bij het kiezen van verzekeringen voor startende ondernemers kiezen diverse eigen risico’s. Een hoog eigen risico houdt in dat uw maandelijkse of jaarlijkse premie lager uitvalt, maar zorgt er ook voor dat u meer uit eigen zak moet betalen wanneer er onverhoopt iets voorvalt.

Bepaal daarom eerst wat uw financiële draagkracht is en welke schades u zelf kunt dragen om te kunnen bepalen welke combinatie van eigen risico en premie het meest voordelig voor u uitvalt. Maak ook een inventarisatie van het bedrijfsrisico voor het moment dat u met schades te maken krijgt of u aansprakelijk wordt gesteld voor geleden schade. En daarmee komen we automatisch bij de eerste verzekeringen voor startende ondernemers…

1. Aansprakelijkheidsverzekering

Als ondernemer bent u aansprakelijk voor schade die u zelf, eventuele werknemers en uw producten of diensten aanrichten bij anderen. U kunt daarbij denken aan het per ongeluk morsen van koffie over de computer van een klant of wanneer iemand uitglijdt in uw bedrijfspand. Een aansprakelijkheidsverzekering dekt deze schade. U kunt daarbij kiezen voor de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering en de beroepsaansprakelijkheidsverzekering.

De bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering werkt precies zoals uw particuliere aansprakelijkheidsverzekering; deze dekt de schade zoals beschreven in bovenstaande voorbeelden. Echter, wanneer u verkeerd advies geeft of een foutieve berekening maakt waardoor uw klanten of opdrachtgevers (vermogens)schade oplopen, dan heeft u een beroepsaansprakelijkheidsverzekering nodig. Deze dekt immers de schade door beroepsfouten.

2. Verzeker uw eigendommen

Heeft uw onderneming eigendommen? Dan doet u er goed aan te kijken naar een goederen- en inventarisverzekering. De goederen- of voorraadverzekering dekt schade aan uw handelsvoorraad, waar de inventarisverzekering schade aan gereedschap, laptops en andere elektronica en bedrijfsmiddelen dekt. Een opstalverzekering verzekert een eventueel bedrijfspand daarbij tegen schade door het weer of door inbraak.

3. Verzekeringen voor zakelijke voertuigen

In het verlengde van de inventaris- en goederenverzekering liggen verzekeringen voor voertuigen die voor zakelijke doeleinden gebruikt worden. Rijdt u naar een klant of naar kantoor in een auto of bestelbus van de zaak? Dan heeft u ook een zakelijke verzekering nodig om de kosten van eventuele schade te dekken. U kunt daarbij ook inzittenden meeverzekeren of een verzekering afsluiten voor de lading die u (voor anderen) vervoert.

4. Arbeidsongeschiktheid- & ziektekostenverzekering

Andere belangrijke verzekeringen voor startende ondernemers zijn de ziektekostenverzekering en de arbeidsongeschiktheidsverzekering. De eerstgenoemde dekt de kosten van o.a. medisch advies, medicijnen en behandelingen en is verplicht. De arbeidsongeschiktheidsverzekering verzekert u van een inkomen wanneer u langdurig ziek of zelfs arbeidsongeschikt raakt en niet meer kunt werken.

Let op, ook eventueel personeel dient verzekerd te worden bij ziekte en verzuim. Wanneer een werknemer gedurende lange tijd niet meer in staat is om te werken, bent u als ondernemer verplicht om minimaal 70% van het loon door te betalen in de eerste twee jaar. Daar kunt u zich echter ook voor verzekeren.

5. Rechtsbijstandverzekering

Niet betalende klanten zijn in de zakelijke wereld helaas niet ongewoon. Dat leidt voor veel ondernemers tot zakelijke en juridische conflicten waarbij de kosten voor juridisch advies of zelfs advocaten al snel flink op kunnen lopen. Een zakelijke rechtsbijstandverzekering dekt deze kosten grotendeels, waardoor de verzekering voor rechtsbijstand behoort tot één van de belangrijkste verzekeringen voor startende ondernemers.

Laat u adviseren

Zelfs deze relatief beknopte lijst met de belangrijkste en meest voorkomende verzekeringen voor startende ondernemers is niet allesomvattend. De mogelijkheden en pakketten bij verzekeraars zijn zeer uitgebreid en voorzien van allerlei voorwaarden, waar veel (startende) collega ondernemers geen of weinig kaas van hebben gegeten. Laat u daarom adviseren door Beterverzekeren en ontdek de meest voordelige en beste opties voor u en uw bedrijf. U kunt ons bellen op 026-3709970 of u kunt mailen naar info@beterverzekeren.nl.