Wijzigingen kun je het beste doorgeven per mail (info@beterverzekeren.nl) omdat de kans op een fout doorgegeven polisnummer/ kenteken/ IBAN etc daarmee kleiner is. Heb je niet dezelfde dag nog reactie? Wees gerust, bijna alle wijzigingen kunnen met terugwerkende kracht worden doorgevoerd. Dat houdt in dat bij een schorsingsbewijs of vrijwaringsbewijs per de datum die op het document staat geschorst/beëindigd wordt. Let op, dit geldt wel alleen als je het bewijs binnen een redelijke termijn naar ons stuurt.