Wanneer je een beroep wil doen op bijvoorbeeld je aansprakelijkheidsverzekering (particulier of voor bedrijven) is er een aansprakelijkstelling nodig. Dit houdt in dat de tegenpartij, de partij die schade heeft geleden, jou hiervoor per mail of brief aansprakelijk stelt door op te schrijven wanneer wat is voorgevallen en waarom jij hiervoor aansprakelijk zou zijn.