De Rijksdienst voor het Wegverkeer (RDW) heeft haar procedure voor Artikel 34 WAM verklaringen aangepast. Deze nieuwe werkwijze is nog onbekend en roept vragen op. Daarom deze informatie over de doorgevoerde wijzigingen.

De oude situatie / de verandering

De RDW peilt (ook digitaal) en indien blijkt dat het voertuig niet verzekerd is, ontvangt de kentekenhouder een waarschuwingsbrief dat op de peildatum het voertuig niet als verzekerd aangemeld stond.

In het verleden moest er met een  Artikel 34 verklaring aangetoond worden dat een voertuig op de peildatum verzekerd was. Deze verklaring moest door de maatschappij worden opgemaakt. Deze Artikel 34 verklaring is in de nieuwe situatie niet meer nodig.

De nieuwe situatie / de nieuwe werkwijze

Bij de huidige regeling wordt de zaak niet direct overgedragen aan het Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB). Nu voert de RDW eerst een her-controle uit. Hierbij wordt gecheckt of het voertuig nu wel in het verzekeringsregister staat geregistreerd. Als dat het geval is, zal de RDW de zaak herroepen.

De kentekenhouder wordt hierover schriftelijk geïnformeerd door de RDW; er volgt geen boete.

Indien er bij deze her-controle, zes weken na de peildatum, blijkt dat er nog steeds geen geldige verzekering staat geregistreerd draagt de RDW de zaak over aan het CJIB.

Het CJIB verstuurt vervolgens de boete. Het kan zijn dat nadat, de zaak is overgedragen aan het CJIB er blijkt alsnog dat op de peildatum wél sprake was van een geldige verzekering.  De maatschappij kan bijvoorbeeld aanvullende informatie zenden aan het RDW. De RDW kan de zaak laten corrigeren bij de CJIB. De RDW zal de kentekenhouder vervolgens informeren over de correctie;

De boete wordt ingetrokken.